Dificultats

Comparteix Share

La manca d’algun document científic en aquest recull pot ser deguda a diferents factors:

 

  • La no incorporació a la base de dades Wos de l'article o bé de l'article que és citat (el citation report només contempla cites provinents d’obres incorporades a WoS)
  • La no inclusió de la menció de la ciutat a la signatura dels autors
  • Errades en la indexació a la base de dades

 

Una de les dificultats més grans que s’ha afrontat en l’elaboració d’aquesta anàlisi bibliomètrica quinquennal és la escassa normalització de noms d’autors i institucions.

 

Thomson Reuters introdueix les dades a les seves bases de dades tal i com les han publicat els autors, i no sempre signen igual, ni consignen les institucions amb la mateixa forma. Això dificulta  la recuperació exhaustiva de tots els treballs d’un autor i/o institució.

 

La majoria d’institucions ofereixen als seus membres recomanacions per a unificar la seva signatura i  la filiació institucional a l’hora de publicar treballs, i d’aquesta manera facilitar la seva identificació i recuperació. La UPC també ha redactat les seves recomanacions a: Nom Bibliogràfic Únic- NBU.

 

Des d’aquí volem continuar recomanant a tots els investigadors l’ús dels identificadors i registres d’investigador. Aquesta dada permet identificar de manera inequívoca els treballs d’un autor i els coautors de cada treball.  L’ús de l’identificador ORCID possibilita l’enllaç de les activitats de recerca d’un mateix autor referenciades a diferents sistemes d’informació. Aquesta funcionalitat serà imprescindible en el futur Portal de la Recerca de Catalunya[1] que permetrà la consulta agregada a la recerca produïda en les diferents universitats i capturada des de diferents sistemes.

 

Identificar les àrees de recerca és una altra de les limitacions que hem trobat al fer el treball, ja que a WoS cada publicació es classifica sovint en més d’una àrea temàtica, de les més de 250 que utilitzen.

Per això s’ha optat per contemplar les 5 grans àrees temàtiques que contempla WoS, sense subdividir, que permeten extreure’n indicadors de tendències, encara que no mostren la divisió de matèries que hauríem desitjat.

 

Un dels productes d’anàlisi que es podrien fer arrel d’aquest observatori seria l’estudi per àrees temàtiques de la recerca que es fa a cada institució.


 

 [1] El Portal de la Recerca de Catalunya és una iniciativa de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, en la qual el  Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) treballa conjuntament amb les universitats participants.

darrera modificació: Juliol 2015
RSS RSS  Sobre aquest web  Accessibilitat Biblioteca del Campus Universitari de Manresa
© UPC (obriu en una finestra nova). Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech